HRM – İnsan Resurslarının İdarəsi

İnsan Resurslarının İdarəsi (HRM) Şirkətin İnsan resurslarının idarəsi prosesini texnologiya ilə birləşdirir. İri məlumatların hesablanmasını, arxivləşdirilməsini və istifadəsini asanlaşdırır.

HRM sistemlər ən çox əhəmiyyət daşıyan sistemlərdən biridir. Biz bu sahədə güclü təcrübəyə malikik.

Bir qayda olaraq müəssisə personalının  büdcə, sığorta, əmək haqqı, məzuniyyət, işdən kənar və borcların heç bir problem olmadan idarə olunmasını təmin edən HRM həlləri həm işçilərin, həm də müəssisənin səmərəliliyini artırır.

Uyumsoft’un İKM həlləri yalnız iş yerlərində insan resursları birləşmələri üzərində bütün fayl yükünü almaqla yanaşı, real performans analizləri, geniş təlim və effektiv karyera planlaması təklif edir. Fərdi və institusional inkişafı tetikleyecek bir infrastrukturun qurulması, Uyumsoft HRM həlli kadrların idarə edilməsinin bütün mərhələlərini işə qəbuldan pensiyaya qədər əhatə edir.

Bu həll işçilərin məhsuldarlığını, səmərəliliyini, işini və biznesə verdiyi töhfəni izləməyə və nəzarət etməyə imkan verir və eyni zamanda işçilərə qoulan və qoyulacaq olan investisiyaları effektiv şəkildə idarə etməyə imkan verir.