İT konsaltinq

İT infrastrukturu müəssisənin İT mühitinin mövcudluğu, istismarı və idarə olunması üçün lazım olan  avadanlıq, proqram təminatı, şəbəkə resursları və xidmətləri əks etdirir. Bizim bu sahədəki missiyamız, istənilən müəssisə və ya müştərinin şəxsi biznesindəki effektiv və fasiləsiz fəaliyyətini təmin etmək üçün tələb olunan sistemin qurulmasından ibarətdir.İnformasiya texnologiyaları sahəsində qazandığımız geniş biliklər və müştərilərlə müvəffəqiyyətli iş təcrübəmizə əsaslanaraq dünya standartlarına cavab verən peşəkar konsultasiya xidmətləri göstərməklə biznesinizin inkişafına təkan veririk. NakhITsolutions sizə (İT konsaltinq, İT audit və s. daxil olmaqla) proqram və texniki həllər üçün aşağıdakı kompleks həllər təklif edir:

informasiya sistemlərinin dəstəklənməsi və inkişaf etdirilməsi

serverlərə xidmət göstərilməsi və infrastrukturun dəstəklənməsi

kənar sistemlərlə inteqrasiya

müəssisənin vəzifələrinə ən uyğun İT həllərinin seçimi

biznesə fasiləsiz İT dəstəyinin verilməsi

texnoloji infrastruktur

Mövcud server avadanlıqlarının müasirləşdirməsi;

proqram təminatı

informasiya təhlükəsizliyi

şəxsi heyətin auditi