Şəbəkə həlləri

Mütəxəssislərimiz müxtəlif müəssisə və dövlət qurumları üçün LAN/WAN şəbəkələrin layihələndirilməsini peşəkar səviyyədə həyata keçirirlər. Mütəxəssislərimizin əsas məqsədi –  İT şəbəkə infrastrukturunun yaradılması ilə bərabər, tətbiq olunan sistemlərin etibarlılığı, davamlılığı və təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Bu xidmət üzrə bir neçə həllər həklif ediri:

 

  • LAN şəbəkələrin (simli və simsiz (WiFi) şəbəkələr) tətbiq edilməsi;
  • WAN şəbəkələrin (korporativ şəbəkə) tətbiq edilməsi;
  • İnformasiya sistemlərinin resurslarına kənardan müraciətin təşkil edilməsi;
  • Çoxfunksiyalı korporativ şəbəkələrin tətbiq edilməsi;
  • Şəbəkə telekommunikasiya infrastrukturlarının yaradılması/müasirləşdirilməsi;